Czym jest cykl PDCA?

Czteroetapowa technika iteracyjnego rozwiązywania problemów kluczem do prawidłowego działania każdego większego przedsiębiorstwa przemysłowego.