Standardy bezpieczeństwa informacji w automotive – TISAX

Czym jest standard TISAX? Sprawdź!

Wraz z digitalizacją i automatyzacją procesów coraz istotniejsza staje się kwestia bezpieczeństwa informacji. Gdy mamy do czynienia z ogromnymi ilościami danych, należy odpowiednio o nie zadbać. W przypadku automotive są to na przykład dane wrażliwe jak informacje odnośnie budowy prototypów, czy ochrona treści pojawiających się w komunikacji między podwykonawcami, klientami i dostawcami. Popularnym rozwiązaniem w automotive jest standard TISAX. Czym jest standard TISAX? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Bezpieczeństwo informacji – sedno standardu TISAX 

Bezpieczeństwo informacji to żadna nowość. Z definicji są to działania, które są podejmowane po to, by zabezpieczyć przechowywanie informacji, zwłaszcza bazy danych. Temat ten podejmowany jest już systematycznie od dłuższego czasu. Istotny w życiu prywatnym, pozostaje niezwykle newralgiczny w działaniu organizacji. W związku z automatyzacją procesów staje się również coraz obszerniejszy. W automotive trzeba dbać przede wszystkim o takie kwestie jak dane z przeprowadzanych testów, oprogramowanie, kody źródłowe, modele matematyczne, zapisy prototypów i inne. Należy pamiętać, że branża ta jest bardzo wymagająca pod tym względem.  

Czym jest standard TISAX? 

Standard TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to audyt bezpieczeństwa popularny zwłaszcza pośród firm o pochodzeniu niemieckim. Opiera się na liście pytań – łącznie są to 52 tematy, na które przedsiębiorstwo musi odpowiedzieć, aby zdobyć ostateczny przegląd bezpieczeństwa danych. Każdy z tych tematów ma określony tak zwany poziom dojrzałości według skali od 0 do 5. Na podstawie tych ocen można określić, jak wygląda poziom bezpieczeństwa informacji w danej firmie automotive.  

Standard TISAX jest zorientowany na trzy filary. Są to specjalne wymogi dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), wymogi zabezpieczania prototypów, a także zapewniania prywatności informacji. Standard TISAX opiera się na normach ISO: ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002.  

Standard TISAX obejmuje między innymi uwierzytelnienia dwuczynnikowe przetwarzania danych wrażliwych, ograniczenia przy wykorzystywaniu rozwiązań chmurowych, szyfrowanie ważnych danych, jak również monitorowanie wskaźników KPI w procesach bezpieczeństwa transferu danych. Wszystko to, co najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji.  

Korzyści wdrożenia standardu TISAX 

Standard TISAX na wielu polach gwarantuje pakiet korzyści. Przede wszystkim jest to ustanowienie wspólnego poziomu bezpieczeństwa danych poprzez ustalenie procedur zarządzania ryzykiem. Holistycznie identyfikuje się i ogranicza ryzyko wycieków danych i robi się to w sposób obiektywny. TISAX pomaga zachować tajny status know-how oraz zachować przejrzystość i usprawnić komunikację. Wspomaga też budowanie dobrych relacji z dostawcami opartych na zaufaniu. Standard TISAX to również promocja sama w sobie – dzięki tej certyfikacji zwiększa się szansa na pozyskanie nowych kontaktów biznesowych, jest to bowiem wyróżnienie, które można zdobyć spośród innych firm. Z punktu widzenia finansów standard TISAX pozwala też na większą oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ unika się nieustannie powtarzających się audytów bezpieczeństwa przeprowadzanych przez klientów.  

Standard TISAX – podsumowanie  

Bezpieczeństwo danych to kluczowy temat dla wszystkich przedsiębiorstw, również dla branży automotive. Należy pamiętać, że informacje są bardzo cenne w dzisiejszym świecie i ich ochrona to priorytetowe zadanie. Pomaga w tym standaryzacja TISAX, która w ustrukturyzowany sposób zbiera najważniejsze systemy bezpieczeństwa danych. Dzięki TISAX przedsiębiorstwo ma szansę podtrzymać dobre relacje z klientami, zdobyć nowych partnerów i zminimalizować koszty nieszczęśliwych następstw wycieków danych. Jest to pewny sposób na zachowanie bezpieczeństwa informacji, który doceniane jest przez otoczenie firmy, co pozytywnie wpływa na wizerunek organizacji.