SIX SIGMA – podstawowa metoda kontroli jakości

Sprawdź, czym jest Six Sigma i jakie ma znaczenie w kontroli jakości.

Six Sigma to jedno z najpopularniejszych metod zarządzania jakością. Odpowiada na pytanie, co i jak zrobić, żeby w procesie pojawiało się jak najmniej błędów czy defektów. Jest dość powszechnie wykorzystywana ze względu na swoją elastyczność – jej użycie jest możliwe prawie w każdej organizacji. Na czym polega fenomen Six Sigma? Sprawdźmy!

Na czym polega metoda Six Sigma?

Metoda Six Sigma ułatwia proces dążenia do uzyskania wysokiej jakości – dzięki niej możliwa jest identyfikacja potencjalnych błędów jeszcze zanim się wydarzą. Po raz pierwszy wprowadzona została przez koncern Motorola w latach 80. XX wieku. Teraz jest znana przez każdego, kto choć trochę zaznajomiony jest z gałęzią zarządzania, jakim jest zarządzanie jakością. Nazwa tej metody pochodzi od sigmy, czyli odchylenia standardowego w statystyce. Sześć sigm to nic innego niż odległość w lewo lub prawo takich sześciu odchyleń standardowych od centralnej wartości danego rozkładu. Six Sigma to zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawienia się defektów do 3,4 defektu na milion szans.

Six Sigma polega na nieustannej kontroli, by wyeliminować wszelkie niezgodności i powstającym w ich wyniku problemów w procesach. Warto nadmienić, że metoda ta kładzie mocny nacisk na ciągłe obniżanie ponoszonych kosztów w organizacji, by obniżyć koszty niesatysfakcjonującej jakości.

Six Sigma – fazy projektu

Metoda Six Sigma mówi o tym, że zmiany w danych procesach są realizowane dzięki projektom optymalizującym. Każdy z nich wpasowuje się jednak w cykl życia, który z góry pozostaje ustalony. Nazwa takiego projektu to DMAIC, od pierwszych liter słów, które wchodzą w jego skład.

  • Define – w pierwszej kolejności należy zdefiniować zakres i cel danego projektu, który jest brany pod lupę. To jeden z ważniejszych elementów procesu Six Sigma, ponieważ jego sukces determinuje odpowiednie zrozumienie punktów składowych i informacji wyjściowych.
  • Measure – następnie należy wykonać pomiary, ponieważ w metodyce tej ważne są liczby. Sprawdzamy, jakie sytuacje powtarzają się najczęściej i notujemy częstotliwość.
  • Analize – kolejnym krokiem jest analiza zebranych informacji. Aby łatwiej było tego dokonać, warto uporządkować dane w tabeli, a następnie przedstawić je na przykład na diagramie Pareto (i krzywej Lorenza).
  • Improve – teraz jest czas na dokonanie potrzebnych usprawnień, tak by zaczęły przynosić efekty.
  • Control – na ostatnim etapie kluczową rolę gra monitorowanie, czy wprowadzone zmiany odniosły pożądane rezultaty.

Co charakteryzuje Six Sigma?

Six Sigma to metoda, u której podstaw leży zrozumienie procesów w sposób matematyczny. W tej metodzie należy nie tylko dotrzeć do tego, co należy poprawić w organizacji, ale też zrozumieć te czynniki. Co więcej, jakby nie patrzeć, jest to strategia biznesowa – strategia zarządzania organizacją. Six Sigma zwracając uwagę na błędy i nieefektywność, pozwala obliczyć niepotrzebne koszty. Określa też role i ulepszenia w procesach, jednocześnie delegując obowiązki. Six Sigma jest też bardzo powszechna – można ją zastosować w wielu obszarach firmy.

Six Sigma a Lean

W pewnym momencie można zacząć zastanawiać się, na który sposób zarządzania postawić – Six Sigma czy Lean? Co lepiej rozwiąże nasze problemy z kontrolą jakości? Nie ma na to jednej prawidłowej odpowiedzi, ponieważ każda firma jest inna. Co ciekawe, nie jest niemożliwym, by połączyć obie metody dla dobra swojej działalności. Niemniej jednak, warto wiedzieć, że są to diametralnie różne metody. Lean stawia na eliminację strat i zwiększenie tempa procesu, a Six Sigma na redukcję zmienności w danym procesie, jest bardziej precyzyjna. Inne jest też patrzenie na potrzeby klienta – pierwsza z metod skupiona jest na wyeliminowaniu czynników, które nie są w stanie przynieść dla niego żadnej dodanej wartości, z drugiej strony Six Sigma skupia się na pełnej satysfakcji klienta.

Six Sigma – podsumowanie

Kontrola jakości jest zagadnieniem kluczowym w procesach produkcyjnych, zwłaszcza w branży automotive. Dlatego też, warto wiedzieć, a może raczej przypomnieć sobie, tak ważne zagadnienie jak Six Sigma. W skrócie, oparta jest na uzyskaniu jak największej liczby danych, tak by potem wykorzystać je do uzyskania maksymalnej jakości. Jej założenia bowiem są w stanie pomóc w eliminacji problematycznych elementów z procesu. Co więcej, należy pamiętać, że Six Sigma często jest przedstawiona w opozycji do założeń Lean, ale można również połączyć najsilniejsze elementy Six Sigma z założeniami Lean, by uzyskać jeszcze lepsze efekty.