Różnica między repair a rework  

Dowiedz się, jaka jest różnica między pojęciami repair i rework.

Dzisiaj poruszymy temat różnicy między procesem repair a rework. Tłumacząc te pojęcia na język polski, okazuje się, że brzmią tak samo – naprawa, a mimo to, nie jest to do końca prawda. W przemyśle widać znaczącą różnicę w tych procesach, która jest kluczowa zwłaszcza w kontekście kontroli jakości. 

Definicje repair i rework

Jak wskazuje norma ISO 9000, rework to podejmowane działania na produkcie niezgodnym, by uczynić go w sposób, który przykazują wymagania. Przykładem może być proces obróbki przedmiotu, po którego wykonaniu ma on nieprawidłową grubość niż początkowo wymagano. Wtedy przerabiamy go tak, aby wpisywała się w normy. Produkt pozostaje zgodny z rysunkiem czy specyfikacją w 100 procentach. Proces ten charakteryzuje się mniejszym ryzykiem niż repair. Natomiast repair to działania na produkcie niezgodnym, by uczynić go po pierwsze – funkcjonalnym zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem użytku, a po drugie, akceptowalnym, dopuszczonym do zastosowania. W tym przypadku, gdy grubość przedmiotu nie jest wystarczająca, zostanie na przykład dodany dodatkowy materiał przy zgrzewaniu i przedmiot będzie ponownie poddany obróbce. Dodanie jednak tego materiału nie jest zgodne ze specyfikacją i potrzebuje zatwierdzenia przez klienta. Działania takie są obarczone większym ryzykiem niż rework.  

Znaczenie różnicy repair i rework w branży produkcyjnej

Dlaczego taka drobna na pozór różnica repair rework jest tak ważna w branży produkcyjnej? Choć w wielu przypadkach nie ma znaczenia, w jaki sposób uzyskano zadawalający efekt końcowy naprawy, istnieją przypadki, gdzie robi to znaczącą różnicę wpływającą na bezpieczeństwo i życie użytkujących naprawione przedmioty. Bo jak wyobrazić sobie samolot, albo samochód, którego ważne części zostały poddane takim zmianom, że ma to kluczowy wpływ na podstawowe funkcje tych środków transportu? Wszelkie procesy są planowane w taki sposób, aby zapewnić doskonałą zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi. Ich zaburzenie może zagrozić zdrowiu i życiu, gdy mówimy na przykład o dodatkowych obróbkach cieplnych, czy skrawaniu części niezatwierdzonymi narzędziami. Zmiany dokonane w ten sposób w drodze repair nie są bezpośrednio widoczne, a jednak mogą zmieniać właściwości produktów na przykład temperaturę w silniku auta i prowadzić do tragedii. Każdy taki proces repair musi być uprzednio przeanalizowany przez inżynierów i techników.  

Repair i rework – standaryzacja pojęć

Co ciekawe, przez długi czas nie istniały odpowiednie zapisy prawne, które standaryzowałyby rozróżnienie pojęć repair i rework. Z pomocą przyszła standaryzacja ISO 9000 i jej późniejsze normy. Czym jest ISO? To skrót od International Organization for Standarization, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, która na poziomie globalnym zajmuje się określaniem pewnych standardów dla produktów, ale również usług, czy różnych systemów zarządzania. Pomaga to ustrukturyzować pojęcia i ułatwić współpracę różnych podmiotów. ISO 9000: 2000 było pierwszym miejscem, w którym wyjaśniono różnicę między repair i rework, w ISO 9000:2015 także zostało to ujęte. Co więcej, ujęto te zagadnienie również w specjalnej specyfikacji technicznej ISO, która zawiera normy systemów zarządzania w obrębie przemysłu motoryzacyjnego w ujęciu globalnym – jest to IATF 16949 (dawniej ISO/TS 16949). W standardzie IATF 16949: 2016 zadbano o to, by pojawił się termin repair. Dzięki tym usprawnieniom, wskazanie różnicy między pojęciami, a co za tym idzie, wprowadzenie odpowiednich procesów i nadzorowanie ich na produkcjach okazało się łatwiejsze.  

Repair i rework – podsumowanie

Jak widać, temat naprawy produktów podczas produkcji może być skomplikowany. Niemniej jednak, jako że kontrola jakości nadal pozostaje jednym z kluczowych procesów produkcji, należy znać różnicę między terminami repair i rework. Podczas pierwszego z wymienionych procesów – repairu, może pojawić się problem zmiany kluczowych parametrów czy właściwości produktu ze względu na odejście od specyfikacji technicznej i zatwierdzonego planu naprawy. Może być to fatalne w skutkach. Z drugiej strony, nie zawsze da się naprawić produkt na drodze zwykłego reworku. Mimo wszystko, naprawa wadliwych produktów jest istotna i należy ją podejmować. Wpływa to przecież bezpośrednio na koszty prowadzonej działalności, a także zadowolenie i satysfakcję klientów.