Lean

Czym jest cykl PDCA?

Czteroetapowa technika iteracyjnego rozwiązywania problemów kluczem do prawidłowego działania każdego większego przedsiębiorstwa przemysłowego.

Lean

Kaizen

Czyli koncepcja ciągłego doskonalenia procesów w firmach produkcyjnych