Motywowanie – sposób na wzrost jakości pracy pracowników 

Sprawdź krótkie podsumowanie na temat motywowania pracowników!

Gdy myślimy o różnych sposobach powodujących wzrost jakości w przedsiębiorstwie, nie należy zapominać, jak dużą rolę w tym procesie odgrywa motywowanie pracowników. Zasoby ludzkie jako jedne z najważniejszych w firmie, mogą znacznie zmienić przebieg jej rozwoju oraz wyniki finansowe. Dlatego też, dbając o wszelkie wskaźniki techniczne, należy szczegółowo skupić się również na funkcji zarządzania, jaką jest motywowanie.  

Czym jest motywowanie? 

Motywowanie jako działanie w przedsiębiorstwach jest znane w literaturze od wielu, wielu lat. Czym dokładnie jest? To nic innego niż wywieranie wpływu na innych w taki sposób, by zachowywali się według wytycznych podmiotu motywującego. Motywowanie pracowników to celowe i świadome wpływanie na nich, by zaangażować ich do pracy. Narzędzia motywowania możemy podzielić na: 

  1. Środki przymusu – są to działania, które polegają na nadzorze oraz kontroli, tak aby inni ulegli intencji motywującego (na przykład polecenia, regulaminy, normy); 
  1. Środki zachęty – są najważniejszym elementem narzędzi motywowania, polegają na tym, że pracownicy wykonują swoje zadania, ale oczekują w zamian korzyści za wypełnienie obowiązków (są to na przykład struktura wynagrodzeń, nagrody, elastyczny czas pracy); 
  1. Środki perswazji – są to aspekty, które działają na motywację wewnętrzną pracowników (na przykład negocjacje, konsultacje i inne).  

Motywowanie pracowników a wzrost jakości ich pracy  

Poznając pracowników i ich potrzeby, jesteśmy w stanie dotrzeć do informacji, co prawdziwie motywuje ich do pracy. To oczywiste, że każdy z nas jest inny, możemy więc mieć trochę inne oczekiwania względem pracy oraz samego pracodawcy. Mimo to, biorąc pod uwagę poziom dojrzałości organizacji oraz analizując charakter i możliwości firmy, jesteśmy w stanie dość trafnie określić potrzeby osób w organizacji. Aby określić motywatory pracowników, można również przeprowadzić wśród nich badania z zakresu Employer Brandingu. Gdy w odpowiedni sposób zaczniemy podchodzić do tematu motywowania, pozytywne tego skutki mogą nas naprawdę zaskoczyć. Pracownicy, którzy są odpowiednio zmotywowani do pracy, nieważne, czy to przez wypełnienie ich potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, czy też uznania – po prostu tych, których spełnienia najbardziej potrzebują, są w swoich obowiązkach bardziej efektywni. Co to oznacza dla organizacji? Przede wszystkim, wyższą jakość wykonywanej pracy. Osoby takie mają większą ochotę przychodzić do pracy, a także co ważniejsze, wypełniać swoje obowiązki w sposób dokładny i odpowiedzialny. W kontekście całej firmy, jakość pracy pracowników przekłada się na jakość wytwarzanych produktów, a więc wyniki finansowe organizacji.  

Rodzaje motywatorów  

Czynniki motywacyjne można podzielić według różnych klasyfikacji. Najpopularniejsze podziały wskazują motywatory wewnętrzne (prestiż, rozwój) i zewnętrzne (awans, pozycja w hierarchii), płacowe (wynagrodzenie, premie) i pozapłacowe (szkolenia, sprzęt służbowy). Wyróżnia się też te pozytywne, które wzmacniają pożądane przez przełożonych efekty i negatywne – kary. Możemy również mówić o czynnikach motywujących grupowych oraz indywidualnych, czy też takich, które zaspokajają bodźce podstawowe pracowników oraz te wyższego rzędu. Motywowanie może mieć źródło w naprawdę różnych czynnikach, co pokazuje również mnogość podziałów, które przedstawiono powyżej. Warto jednak pamiętać, że najpopularniejsze rozróżnienie wyróżnia czynniki płacowe oraz pozapłacowe. 

Motywowanie pracowników a jakość pracy – podsumowanie  

Podsumowując, motywowanie to jeden z kluczowych procesów, o który powinna zadbać organizacja w kontekście wzrostu jakości dostarczanej przez przedsiębiorstwo. Kluczowe jest, aby odpowiednio zadbać o potrzeby pracowników, a wtedy są oni w stanie dostarczyć o wiele lepsze wyniki swojej pracy. Zrozumienie tej zależności jest kluczowe dla przywódców, którzy często szukają głęboko w strukturze i procesach, gdzie należy szukać optymalizacji. Tymczasem nierzadko pomóc może przyjrzenie się systemowi motywowania pracowniczemu.