MES – Manufacturing Execution System

Czym jest w praktyce?

W dużym uogólnieniu możemy powiedzieć, że MES jest systemem do zarządzania produkcją. Co to oznacza w praktyce? Manufacturing Execution System to oprogramowanie używane w przedsiębiorstwach wytwórczych do organizacji, obsługi i monitorowania procesów produkcyjnych. Co ważne, zastosowanie tego typu rozwiązania w firmie wytwórczej ma przede wszystkim na celu obniżenie kosztów związanych z procesami produkcyjnymi przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wydajności.

Systemy MES dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych, urządzeń elektronicznych, elementów automatyki oraz zaawansowanego software’u, zbierają dane o produkcji w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych i przesyłają je do obszarów biznesowych. Informacje mogą być transferowane za pomocą maszyn lub pracowników, którzy zostali przydzieleni do obsługi systemu na danym obszarze.

Korzyści płynące z posiadania MES na zakładzie

W dzisiejszych czasach globalna produkcja osiąga niewyobrażalne parametry wydajnościowe. Codziennie na świecie produkowane są wielomilionowe wolumeny dóbr. Ogromny przemiał wytwarzanych wyrobów niesie jednak za sobą ryzyko w postaci np.:

 • wad produkowanego wyrobu,
 • awarii maszyny produkcyjnej,
 • zdarzeń niebezpiecznych i wypadków.

Co w głównej mierze sprowadza się do przestojów w produkcji i w ogólnym rozrachunku może prowadzić do strat finansowych.

System MES wydaje się więc być idealnym rozwiązaniem dla dużych firm przemysłowych, które często borykają się z problemami wymienionymi powyżej. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, MES pozwala na analizowanie danych o stopniu wykonania produkcji oraz nieprawidłowościach występujących na linii produkcyjnej. Informacje przekazywane przez system znacząco ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji oraz pozwalają na szybszą identyfikację zagrożeń. Pozyskane dane służą również do oceny wykorzystania zdolności produkcyjnych, a także do analizy kluczowych wskaźników efektywności na produkcji.

Funkcje systemu MES

Oprogramowanie typu MES posiada najczęściej wiele przydatnych funkcji. Poniżej wymieniliśmy najważniejsze z nich:

 • śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym,
 • monitorowanie wydajności maszyn i ludzi,
 • śledzenie przestojów planowanych i nieplanowanych oraz rejestrowanie przyczyn ich występowania,
 • rozplanowywanie wykonania zadań produkcyjnych i ich kontrola na poziomie operacyjnym,
 • szacowanie czasu wykonania zadania na podstawie realnych wskaźników wydajności,
 • aktualizowanie stanów magazynowych,
 • gromadzenie informacji o jakości produkowanych wyrobów i występujących niezgodnościach,
 • zbieranie danych z procesów technologicznych,
 • powiadamianie o wstrzymaniu produkcji,
 • automatyczne generowanie raportów,
 • dokonywanie podsumowań i rozliczeń kosztów pośrednich i bezpośrednich,
 • trackowanie każdego z wyrobów,
 • wprowadzanie danych może odbywać się ręcznie (ludzie) lub automatycznie (maszyna).

Czym różni się MES od ERP?

System ERP jest narzędziem monitorującym działanie całego przedsiębiorstwa – stanowi centralę dla pozostałych systemów działających w firmie. Odpowiada on za kontrolowanie wszystkich procesów zarządzania przedsiębiorstwem w wielu obszarach biznesowych. Nie posiada on jednak funkcji dedykowanych ściśle do zarządzania produkcją w firmie wytwórczej.

Systemy ERP oraz MES działają na zasadzie współpracy w postaci wymiany danych o procesach. MES jest jednak oprogramowanym ukierunkowanym stricte na gromadzenie i analizę danych o linii produkcyjnej oraz maszynach na niej zamontowanych, a także trackowanie każdego z wyrobów, zbieranie danych o jakości itd.