Kamishibai – skuteczne narzędzie kontroli jakości

Podsumowanie, czym jest Kamishibai.

Wszyscy wiemy, jak duże znaczenie mają w naszym życiu nawyki. To one w dużej mierze kształtują naszą codzienność i wpływają na efekty długoterminowych działań. Również w zarządzaniu jakością nie sposób pominąć faktu, jak dużą rolę w nim pełnią. Czym jednak jest Kamishibai i jak może oddziaływać na kontrolę jakości? 

Czym jest narzędzie Kamishibai?

Kamishibai to rodzaj sztuki na papierze (dosłownie “papierowy teatr”); słowo te wywodzi się z języka japońskiego i jest sposobem opowiadania historii obrazem. Jej początków można upatrywać w XII wieku. W kontekście zarządzania jakością mówimy o Kamishibai jako o narzędziu, które pozwala na utrzymanie nawyków, tak by wdrożone rozwiązania były stale realizowane. Jest wpisane w lean managament. Kamishibai jako narzędzie zostało spopularyzowane przez Toyota Production System, aby szybko zweryfikować efektywność danych procesów w organizacji. Co ważne, narzędzie te jest uniwersalne. Można je zastosować do kontroli różnych części, procesów, linii produkcyjnych i tym podobnych.  

Tablica Kamishibai

Tablica Kamishibai pomaga sprawdzać, czy wdrożone rozwiązania są utrzymywane, a więc pozwala utrzymać kluczowe dla efektywności nawyki. Tablica taka opiera się na przedstawieniu wizualnym danych elementów wchodzących w skład kontroli. Jak to działa? W losowych dniach któryś z pracowników dokonuje oceny konkretnego zagadnienia wchodzącego w skład procesu na produkcji oraz przypasowuje im kartę – czerwoną (NOK) lub zieloną (OK), w zależności od tego, czy wymagania są spełnione. Karta taka jest dwustronna, po jednym kolorze na stronę. Zarówno na awersie, jak i rewersie znajdują się takie same informacje oraz obrazek. Różnią się one tylko kolorem. Wynik jest zero – jedynkowy, coś jest poprawnie wykonane albo nie. Nie ma tu miejsca na opinie i intuicję poszczególnych osób, a jedynie na fakty. Następnie karta zostaje umieszczona na tablicy Kamishibai, która jest listą audytową, a także raportem wyników. Działanie jest proste, zrozumiałe i intuicyjne. Dzięki powtarzalności takiego działania, wraz z przemijającym czasem, widać, gdzie występuje najwięcej problemów. Tablica Kamishibai pozwala więc na odpowiednie reagowanie na niezgodności.  

Zalety tablicy Kamishibai

Kamishibai jako metoda obrazkowa posiada wiele zalet. Doceniana jest zwłaszcza jej prosta forma, która pozwala na intuicyjną obsługę kart. Rezultaty kontroli są widoczne natychmiast, a i wyniki są widoczne dla każdego, jeśli tylko tablica umieszczona jest w odpowiednim miejscu na hali produkcyjnej. Co więcej, wszyscy mają swój wkład w utrzymanie jakości, ponieważ kontrolę przeprowadzać mogą pracownicy tam pracujący. Przełożeni odpowiadają natomiast za wdrożenie napraw, czy optymalizacje, które wynikają z kontroli wykorzystującej tablicę Kamishibai. Takie niezapowiedziane kontrole sprawiają też, że na co dzień wszyscy efektywniej wykonują swoją pracę. Cały zespół bardziej rozumie istotę utrzymania jakości. Gdy kontrole są przeprowadzane systematycznie, dochodzi do wyrobienia w grupie nawyków, które tak pomagają w codziennym życiu utrzymać odpowiednie standardy. Kamishibai ma więc pozytywny wpływ na organizację. Kamishibai to również sposób na minimalizację kosztów, ponieważ można uniknąć zatrudnienia firmy zewnętrznej do przeprowadzenia audytów.  

Podsumowanie – Tablica Kamishibai

Kamishibai to narzędzie, które w prosty sposób jest w stanie wzmocnić budowanie nawyków w zespole, a jednocześnie wpłynąć pozytywnie na jakość przeprowadzanych procesów. Tablica taka dzięki wykorzystaniu obrazków jest zrozumiała oraz atrakcyjna wizualnie, co zwiększa intuicyjność narzędzia. Tablica Kamishibai jest przydatna na co dzień – za jej pomocą można sprawdzić poprawność przekazania zmiany czy sposób ułożenia narzędzi po jej ukończeniu. Sprawdza się również w zwykłych warunkach biurowych, czy w życiu prywatnym. Warto wypróbować ją chociaż raz i sprawdzić, jakie pozytywne skutki może przynieść ten japoński sposób na utrzymanie wdrożonych rozwiązań.