Jakie cechy posiada idealny lider?

Czym charakteryzuje się lider? Sprawdź w artykule!

Gdy zastanawiałeś się kiedyś, czy liderzy, których skrycie podziwiamy, mają jakieś cechy wspólne? Każdy z nas zna przynajmniej jednego takiego człowieka, który jest naturalnym liderem. Nieważne, czy zauważono to w szkole, na uczelni, czy w pracy. Przywódcy tacy pociągają za sobą tłumy i skutecznie umieją dowodzić grupą. Co sprawia, że są w tym tacy dobrzy? Sprawdźmy, jakie cechy posiada idealny lider! 

Kim jest lider? 

Dla ścisłości wyjaśnijmy na początku, kim tak naprawdę jest lider. Jest to oczywiście osoba, która zarządza oraz przewodzi grupą ludzi. Inaczej mówiąc, jest to przywódca czy decydent. Dzięki byciu liderem może on dominować, ustalać pracę zespołów i ich składy. Lider musi realizować zadania, to znaczy dbać o ich wykonanie w swojej grupie w terminie i w całości, jak również utrzymywać efektywne stosunki międzyludzkie z członkami zespołu. Do zadań lidera należy też motywowanie, czyli zachęcanie do wykazywania przez innych zaangażowania. Co ważne, nie ma jednej ustalonej z góry listy cech, które powinien posiadać idealny lider – istnieje wiele różnych zbiorów i teorii na ten temat. Niemniej jednak, wskazywane cechy i kompetencje są do siebie dość zbliżone. Sugerowaną przez nas listę wskazujemy w dalszej części artykułu.  

Czy jest różnica między menedżerem a liderem? 

Istnieje kluczowa różnica pomiędzy byciem menedżerem a liderem. Pierwsze stanowisko można objąć, ale by być liderem trzeba mieć pewne predyspozycje i przyjąć odpowiednią postawę. Można więc powiedzieć, że każdy lider może być menedżerem, ale nie każdy menedżer będzie liderem. Co więcej, lider nie musi by menedżerem – często może to być funkcja, jaką ktoś przyjmuje w nieformalnych relacjach międzyludzkich lub funkcja, którą ktoś zostaje naturalnie obdarzony przez współpracowników mimo braku piastowania takiego stanowiska. Jest to bowiem dość szczególna zdolność do przewodzenia i motywowania innych.  

Najważniejsze cechy lidera 

Lider jako osoba, która stoi na czele zespołu, powinna być pewna siebie i swoich decyzji, choć również pokorna, by nie wywyższać się wśród innych. Członkowie zespołu muszą czuć do lidera zaufanie. Ten powinien być godny zaufania – jako osoba spójna wewnętrznie, powinna być autorytetem dla innych. W byciu liderem przydaje się również naturalna charyzma i optymizm, który pomaga zaangażować innych do współpracy. Przywódca taki umie podejmować również trudne decyzje, również ryzykowne, które mogą spowodować bliżej nieokreślony skutek w przyszłości. Co się z tym wiąże, lider powinien umieć ponosić konsekwencje swoich działań, jak również być elastycznym i umieć działać w sytuacjach ryzykownych. Lider powinien mieć wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i mediacji z innymi, by rozwiązywać ewentualne konflikty w zespole. Pomaga w tym również empatia, czyli zdolność wczuwania się w sytuację innych. Lider powinien szanować każdego członka zespołu, wsłuchiwać się w jego potrzeby i umieć na nie odpowiedzieć.  

Już teraz mówi się, że najlepsi liderzy w przyszłości to Ci, którzy umieją przewidzieć, co będzie się działo na rynku, a także tacy, co potrafią zapewnić członkom zespołu stabilność mimo tego, że wokoło nieustannie wszystko się zmienia. Co więcej, potrzeba również kreatywnych innowatorów, którzy świeżym okiem potrafią spojrzeć na nadarzające się okazje i kryzysy stojące przed organizacjami. Są to cechy, które są dużym wyzwaniem dla firm w kontekście zarządzania zespołami, lecz będą nieocenioną pomocą dla rozwoju przedsiębiorstw.   

Idealny lider – podsumowanie  

Podsumowując, nie ma jednego idealnego zestawu cech lidera. Każdy z nas oczekuje trochę czegoś innego od osoby, którą określamy tym mianem, chociaż ostatecznie są to dość podobne przymioty. Lider powinien być przede wszystkim wzorem dla zespołu, a także być komunikatywny i pewny siebie. Co więcej, ważna jest również kwestia charyzmy, elastyczności czy mediacji między konfliktowymi członkami zespołu Najważniejsze, żeby ludzie widzieli w przywódcy kogoś godnego zaufania i mogli na nim polegać. Warto pamiętać, że nie każdy jest liderem, nawet jeśli zajmuje pozycję zarządczą.