Czym jest SMED?  

Sprawdź, czym jest SMED, czytając poniższy artykuł.

Do wielu znanych metod usprawniania procesów i doskonalenia organizacji należy również koncepcja SMED (Single Minute Exchange of Die). Czym dokładnie jest?  Tłumacząc z języka angielskiego, jest to metoda polegająca na skracaniu czasu przezbrojenia maszyn. Jest to istotne zagadnienie ze względu na fakt, że optymalny czas tego działania ma niezwykle pozytywny wpływ na całą organizację i proces wytwarzania wyrobów. Na czym dokładnie polega i jak wprowadzić SMED do organizacji? Sprawdź w poniższym artykule! 

Czym jest SMED? 

SMED (Single Minute Exchange of Die) jest to metoda diagnozowania oraz usprawniania procesów na produkcji w przemyśle. Zapoczątkowana została w 1950 roku dzięki Shingeo Shingo – japońskiego przedstawiciela dziedziny organizacji oraz zarządzania. Metoda SMED stosowana jest do przezbrajania maszyn (przygotowania ich do obróbki materiałów). Polega na maksymalnym skróceniu czasu, który jest przeznaczony na tą czynność przy jednoczesnym użyciu najmniejszej liczby narzędzi. Celem SMED jest efektywność osiągnięta dzięki krótszemu procesowi produkcji.  

Jakie są kluczowe zalety podjęcia się skrócenia czasu przezbrojenia? SMED przede wszystkim gwarantuje elastyczność, szybsze dostawy oraz wyższą jakość w przedsiębiorstwie. Dzięki działaniom podjętym w tym kierunku, z większą efektywnością można na przykład zmniejszyć liczbę pomyłek i błędów popełnianych przez maszyny. SMED daje też dostęp do znacznego zwiększenia wydajności pracy tychże maszyn. Mniejsze zapasy zwalniają przestrzeń magazynową, zmniejszona liczba narzędzi do przezbrojenia przyspiesza proces, a uproszczenie procedur, które regulują przezbrajanie, zwiększają bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Jak widać, korzyści z wprowadzenia SMED jest naprawdę wiele.  

Etapy wprowadzenia SMED w organizacji  

By wprowadzić SMED do organizacji, należy działań według następujących kroków:  

  1. Analiza procesu przezbrojeń maszyn – by zacząć jakiekolwiek inne działania w SMED, należy zacząć od dogłębnej analizy stanu obecnego. W badaniu takim należy ująć takie punkty jak: listy niezbędnych narzędzi używanych do przezbrojenia, listy dokumentów, procedur, które uporządkowują procesy, czas trwania konkretnych czynności, listy czynności i tym podobne.  
  1. Przezbrojenia wewnętrzne (prace, które zakładają postój maszyny, aby mogły być wykonane) oraz zewnętrzne (prace, które bez problemu mogą być wykonywane podczas pracy maszyny) – na tym etapie należy wyraźnie odróżnić, które czynności należą do którego rodzaju przezbrojenia.  Dzięki temu można będzie zaoszczędzić czas oraz być pewnym, że w obszarze maszyny znajdują się tylko niezbędne elementy.  
  1. Transformacja przezbrojeń – ten etap wprowadzenia SMED zakłada analizę pracy, która jest wykonywana podczas przezbrojenia, jak również zamianę czynności wewnętrznych na zewnętrzne.  Jest to istotne między innymi z punktu widzenia marnotrawstwa czasu i zasobów, których przedsiębiorstwo powinno za wszelką cenę unikać.   
  1. Wprowadzenie usprawnień – celem wprowadzenia ulepszeń w SMED jest optymalizacja przeprowadzanych czynności. Optymalizacja elementów wewnętrznych obejmuje wprowadzenie operacji równoległych do tych, które już się dzieją, czy eliminację korekt oraz mechanizację procesów. Z kolei w przypadku operacji zewnętrznych uwagę skupia się na doskonaleniu magazynowania oraz transportu narzędzi, czy konkretnych części użytych w produkcji.  

Metoda SMED – podsumowanie  

SMED jako metoda polegająca na optymalizacji czasu przezbrojeń na produkcji, sprawia, że całokształt sytuacji przedsiębiorstwa ulega polepszeniu. Dzięki podjętej analizie oraz działaniom naprawczym, firma może liczyć na zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności pracy, a także wyższą jakość dostarczanych wyrobów. Nieustanne dążenie w kierunku jakości sprawia, że wzrasta również konkurencyjność przedsiębiorstwa. Co więcej, dzięki SMED eliminowana jest również Muda (jak na przykład nadmierne ruchy). Dlatego też, jeśli jeszcze nie miałeś styczności z metodą SMED, warto zapoznać się z jej charakterystyką i zastanowić się nad jej wdrożeniem.