5S – definicja i zalety tej metody

Czy 5S to optymalna metoda organizacji miejsca pracy?

Definicja 5S

Metoda 5S (Five S) to koncepcja zarządzania, której głównym założeniem jest utrzymanie wizualnie uporządkowanej organizacji stanowiska pracy. Dzięki 5S łatwiejsza staje się identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa, co w ogólnym rozrachunku może zwiększyć efektywność produkcji na danym obszarze. Metoda ta opiera się na pomysłach pracowników, dlatego firmy stosujące 5S wymagają od załogi dużego zaangażowania w proces.

Filary metody 5S

Filary 5S:

  • Sortowanie (Seiri),
  • Systematyka (Seiton),
  • Sprzątanie (Seiso),
  • Standaryzacja (Seiketsu),
  • Samodyscyplina (Shitsuke),

stanowią metodologię organizowania, czyszczenia, rozwijania i utrzymywania zrównoważonego procesu produkcyjnego.

Sortowanie to nic innego jak dobór właściwych i potrzebnych przedmiotów do pracy i eliminacja zbędnych/niepotrzebnych elementów.

Systematyka odpowiada za organizację stanowiska pracy – innymi słowy jest to przypisanie przedmiotom określonych, stałych miejsc. Przykładowo, na stole roboczym wydziela się określone miejsca na narzędzia.

Sprzątanie to system zapobiegający powstawaniu nieporządku na stanowisku pracy. Zakłada codzienne jego sprzątanie według z góry określonego harmonogramu.

Standaryzacja ma na celu utworzenie ujednoliconych zasad dla całego zakładu, aby utrzymać sortowanie, systematykę oraz sprzątanie w ramach jednej, usystematyzowanej normy.

Samodyscyplina odpowiada za regularne stosowanie wszystkich czterech poprzednich kroków. Ostatni krok pozwala na oswojenie pracownika z panującymi zasadami, tak aby stały się one dla niego automatyczne i naturalne.

Największe korzyści osiąga się często, gdy procesy 5S są wdrażane jako część większej inicjatywy Lean w organizacji. Prawidłowo wdrożone 5S może pomóc w kierowaniu programem Lean w firmie i być silnym bodźcem do rozwoju kultury ciągłego doskonalenia. Poznanie zasad 5S może pomóc w efektywnej organizacji środowiska pracy i zapewnić bardziej wydajny przepływ pracy.

Zalety 5S

Wdrażanie 5S jest ważne w miejscu pracy, ponieważ prowadzi do bardziej efektywnego sposobu pracy. Podejście 5S umożliwia firmom usprawnienie procesów produkcyjnych i bardziej efektywną organizację pracy, zapewniając, że wszyscy pracownicy zakładu produkcyjnego są zaangażowani w osiąganie celów związanych z produktywnością, wydajnością i bezpieczeństwem. Jest to idealne narzędzie do określenia pierwszego projektu usprawnień w firmie, mającego na celu eliminację marnotrawstwa. Podejście 5S pomaga zdefiniować nadrzędne zasady eliminowania marnotrawstwa oraz utrzymywania produktywnego, bezpiecznego i czystego środowiska pracy.

Przyjmując strategię 5S, producenci mogą skupić się na szczupłej produkcji bez poświęcania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Metodologia Lean, taka jak 5S, może pomóc w tworzeniu wartości dodanej dla klientów, a także w ograniczeniu marnotrawstwa, poprawie wiedzy pracowników i zwiększeniu produktywności. 5S może zoptymalizować produkcję i poprawić wydajność procesu produkcyjnego. Korzyści z zastosowania 5S w miejscu pracy obejmują zmniejszenie powierzchni magazynowej, lepszą konserwację, większe bezpieczeństwo i większe zaangażowanie pracowników.

System 5S to systematyczne podejście, które – jeśli jest prawidłowo stosowane – pozwala tworzyć i utrzymywać zorganizowane, bezpieczne, czyste i wydajne miejsce pracy. System 5S został zaprojektowany w celu utrzymania bezpiecznego, zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy. Po wdrożeniu systemu 5S zauważysz, że miejsce pracy jest czystsze i bezpieczniejsze, mniej czasu poświęcasz na jego organizowanie, a dzięki lepszej organizacji masz mniej problemów z miejscem.

5S – podsumowanie

Podsumowując, zasada Pięciu S pomaga usunąć z miejsca pracy przedmioty, które nie są już potrzebne (sortowanie), uporządkować przedmioty, aby zoptymalizować wydajność i przepływ (systematyka), wyczyścić obszary, aby ułatwić identyfikację problemów (sprzątanie), dostosować inne obszary do jednolitych zasad (standaryzacja) i edukować załogę z właściwej organizacji miejsca pracy (samodyscyplina).

Chociaż 5S może pomóc każdej organizacji, to ze względu na swoją zdolność do promowania bezpieczeństwa żywności poprzez czyste, bezpieczne i zorganizowane miejsce pracy, osoby zajmujące się przetwórstwem żywności powinny być szczególnie zainteresowane zasadami zawartymi w aliteracji. Metoda 5S jest również często spotykana w branży automotive, przede wszystkim ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa oraz wydajności całego procesu produkcyjnego.